MKB-polis

De voorbereidingen voor invoering van de MKB-polis zijn op dit moment gaande. Mail voor de laatste stand van zaken naar info@mkbingoedebanen.nl.

Kijk hier een animatie-filmpje over de MKB-polis

Ontstaansgeschiedenis

Initiatiefvoorstel 'MKB in goede banen'

Op 16 april 2015 hebben de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij hun initiatiefvoorstel 'MKB in goede banen' gepresenteerd.

Meer banen, sterker MKB

De initiatiefnemers willen graag dat MKB-bedrijven die kansen zien, deze grijpen. Mede als gevolg van de hoge loonkosten zijn de risico's voor midden- en kleinbedrijven om mensen aan te nemen groot. De regeling zoals voorgesteld in 'MKB in goede banen' zorgt ervoor dat ondernemers minder risico lopen als zij iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen. Dit kan doordat de gemeente bij achterblijvende productie een deel van de extra loonkosten compenseert. Deze compensatie wordt gefinancierd uit de door de gemeente bespaarde uitkeringen.

Download

Download hier het initiatiefvoorstel 'MKB in goede banen' (pdf 4,5 Mb).

Presentatie

Hier kunt u de presentatie 'MKB in goede banen' (16 plaatjes) vinden.

Contact

Heeft u vragen over de MKB-polis of het daaraan voorafgaande initiatiefvoorstel 'MKB in goede banen', dan kunt u mailen naar info@MKBingoedebanen.nl.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de indieners: